Lucie & Erik

CZ:

Jsme Lucie Buhlová a Erik Houben. Lucie se stará o ubytování a Erik má na starosti především restauraci. Společně s Romanem Shonem (naším "všeumělem") jsme lidskou tváří Hlučova. Náš domácí tygr se jmenuje Joost a je zodpovědný za správu myší!

 

Lucie je Češka a od roku 2021 je oklikou přes Holandsko zpět na české půdě. Vystudovala religionistiku na univerzitě v Amsterdamu a do roku 2020 pracovala jako státní úřednice na nizozemském ministerstvu vnitra (azylová politika). V osmnácti letech se seznámila s Erikem.

 

Erik je a zůstává Holanďanem. Vystudoval práva a do roku 2021 byl samostatným právníkem (pracovní právo). Jeho vášní je vaření. ENG:
We are Lucie Buhlová and Erik Houben. Lucie manages our accommodation and Erik is mainly responsible for the restaurant. Together with Roman Shon (our "jack of all trades") we are the human face of Hlucov. Our house tiger is called Joost and he is responsible for the mice management!

Lucie is Czech and is via a Dutch detour since 2021 back on Czech soil. She studied religion at the University of Amsterdam and was a civil servant at the Dutch Ministry of Internal Affairs (asylum policy) until 2020. At the age of 18 she met Erik.

Erik is and remains a Dutchman. He studied law and was an independent lawyer (labor law) until 2021. He has a passion for cooking.